ΝΤΟΥΛΑΠΑ

Αναφορικά με τον βασικό εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο, αυτός καθορίζεται από τη διάταξη, αναλόγως των διαφόρων ντουλαπιών. Βασικές κατηγορίες που αφορούν αυτόν τον τρόπο κάλυψης μπορεί να είναι συρόμενες ή ανοιγόμενες πόρτες, με ποιοτηκούς μηχανισμούς.

Επίσης έχουμε την δυνατότητα να προσαρμοστούμε στο χώρο σας βάση των αναγκών και των ιδιαιτερότητων σας καθιστόντας μας ικανούς να δημιουργήσουμε ειδικές κατασκευές προς κάλυψη όλου του δυνατού χώρου.
Λόγω της μονιμότητας της κατασκευής η επιλογή των χρωμάτων και των υλικών είναι σαφώς δύσκολη. Γι' αυτό η ποικιλία που προσφέρουμε καλύπτει τις ανάγκες σας.